"Å være barnehagelærer innebærer for meg..."

Å være barnehagelærer/pedagog er en lederjobb. Dette hadde jeg egentlig ikke tenkt noe særlig over før vi ble fortalt det andre året på utdanningen. Som barnehagelærer har du ansvaret for barna og personalet på avdelingen din. Du er lederen deres, og du skal gjøre dagen deres så god som overhodet mulig. 

For meg innebærer det å være barnehagelærer veldig mye, og gjennom 3 år på utdanningen har jeg fått laget et bilde av hva slags barnehagelærer jeg ønsker å være, og hva jeg tenker er viktig.

-Samarbeid-
Samarbeid er veldig viktig i barnehagen, dette med tanke på foreldre, interne og eksterne instanser som blant annet barnevern, PPT, BUP, Helsestasjon og lignende. Det er også viktig med samarbeid på tvers av avdelinger og kanskje også på tvers av barnehager. 

-Dele kunnskap-
Det å dele kunnskap ser jeg på en ressurs til enda mer kunnskap. Alle kan ikke det samme, og det å dele på den kunnskapen vi har, kan bidra til at andre får ny kunnskap på et eller flere områder. 

-Tenke nyskapende-
Jeg har vært borte i mange barnehager nå iløpet av mine tre år på utdanningen, og er det noe jeg ser igjen i alle barnehagene, så er det at de bruker de samme aktivitetene til ulike høytider og lignende. Dette ønsker jeg å endre. Nå sier jeg ikke at tradisjoner ikke er viktig, men jeg tenker som så at når barna i barnehagen gjør de samme aktivitetene som mamma og pappa gjorde når de gikk i barnehagen, er det kanskje på tide å finne på noe nytt?

-Skape trygghet-
Trygghet er en grunnleggende faktor i alles liv, og kanskje spesielt for barn. De trenger noe trygt for å kunne utvikle seg, og de trenger at noen ser dem, noe som igjen gir trygghet. 

-Gi omsorg-
Omsorg må til for å skape trygghet, og omsorg kan være så mangt. Det kan være en klem, noen snille ord og bare det å se barna. Å gi omsorg er viktig, spesielt med tanke på de barna som kanskje ikke får den omsorgen de trenger i hjemmet. 

-Tilrettelegge for barn, foreldre og personalet-
For at mennesker skal trives må man kanskje tilrettelegge litt, og i barnehagesammenheng gjelder dette i stor grad barna, foreldrene og personalet man har med seg. 

-Lek og læring-
Lek er barnas utgangspunkt for læring, og gjennom lek lærer barna utrolig masse.
Det er også gøy å leke, og det å leke er barnas jobb. 

-Endring og utvikling-
Om en barnehage stadig er i endring og utvikling, vil den også alltid være lærende,noe som gjør at kunnskap og læring alltid er tilstede. 

-Glede-
Har du glede har du egentlig noe av det beste livet kan tilby. 
I barnehagen skjer det mye til hver tid, og det å snappe opp de ulike situasjonene og historiene kan lage mange solskinnshistorier som du kan leve lenge på!

-Rutiner-
Barnehagen er preget av rutiner, og rutiner er viktig for barn slik at de er forberedt på hva som skal skje. Det blir også lettere å legge opp til aktiviteter, måltid og lignende om man har en rutine på ting.

-Gi barn en god oppvekst-
&
-Gjøre en innsats for alle barn-

Alle barn har rett til en god oppvekst, og jeg tenker at i barnehagen er det viktig å se alle barna som enkeltindivider. Det er spesiel viktig å få øye på de barna som kanskje trenger noe ekstra for å fungere i hverdagen. Ser du alle barna som enkeltindivider vil du også få et forhold til hvert enkelt barn, og du blir kjent med dem på en slik måte at du kan se om noe er galt og lignende.

-Planlegging-
Planlegging er viktig slik at man kan få et pedagogisk innhold i barnehagehverdagen, men det er også viktig å kunne gå bort fra planene man har laget om dette viser seg å være riktig i "nuet". 

-Kreativitet-
Jeg er veldig glad i kreativitet, og tenker at det er viktig at barna får prøve ut å være kreative på alle plan. Det skal ikke alltid være slik at vi voksne sier at sånn og sånn skal det gjøres, men at her har dere ting dere kan bruke, og nå kan dere lage akkurat det dere selv ønsker. 


 

2 kommentarer

Annlaug Børve

22.05.2016 kl.14:45

Så kjekt me inspirerte nåken med veiledningen vår :D

Lena

26.05.2016 kl.14:57

Annlaug Børve: Ja, jeg ble vel kanskje litt inspirert ;)

Skriv en ny kommentar

, Gjøvik

Pedagogisk leder i barnehage med stor interesse for * Kreativitet, fantasi og skaperglede * Barnas lek - både med og uten voksne * Nye måter å arbeide på i barnehagen

Kategorier

hits